Saturday, December 10, 2011

Sufi Road : Sholawat Fateh


Ini adalah Sholawat Fateh dari Syeikh Muhyidin Ibnu Arabi
Banyak fadhilah dan Sirr dari sholawat ini.

Dinukil dari Kitab Sa’adatud-darain Fis Shalati ’ala Sayyidil Kaunai – As-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani , oleh Al Habib Muhammad bin Ali Al-Syihab

1 comment:

sulton azuzi said...

afwan ya akhii,apa makna dari solawat fateh dan faidahnya sukron?