Thursday, June 17, 2010

Ratib Al-Haddad

Ratib Al-Haddad ini berasal dari nama penyusunnya, yaitu Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, seorang pembaharu Islam (mujaddid) yang terkenal. Daripada doa-doa dan zikir-zikir karangan beliau, Ratib Al-Haddad lah yang paling terkenal dan masyhur. Ratib yang bergelar Al-Ratib Al-Syahir (Ratib Yang Termasyhur) disusun berdasarkan inspirasi, pada malam Lailatul Qadar 27 Ramadhan 1071 Hijriyah (bersamaan 26 Mei 1661).
Ratib Al Haddad ini adalah salah satu amalan dari tarekat alawiyin yang sangat baik untuk rutin dibaca setiap harinya. Biasanya dibaca setelah sholat isya. Berikut adalah bacan ratib al haddad :
Sumber : Raudhotul Jannah

No comments: