Friday, July 27, 2012

Tafsir Surat Yunus 62-64

Allah berfirman :


 ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون.لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم)). يونس (62-64
Artinya : "Ingatlah, sesungguhnya wali wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertaqwa) bagi mereka berita gembira didalam kehidupan didunia dan akhirat, tidak ada perobahan bagi kalimat kalimat atau janji-janji Allah, yang demikian itu adalah kemenangan yang besar.” Yunus : ( 62 – 64)

Makna ayat :
Allah Tabaaraka wa Ta`aalaa telah mengkhabarkan tentang wali-wali-Nya dan orang-orang yang dicintainya-Nya, Allah menyebutkan amalan-amalan dan sifat-sifat mereka, serta ganjaran yang mereka peroleh, dimana Allah berfirman:


((ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم)). يونس (62).

Artinya : “Ingatlah, sesungguhnya wali wali Allah itu tidak ada kekhawatiran atas mereka,” terhadap apa apa yang mereka hadapi dimasa akan datang dari bentuk bentuk ketakutan ancaman ancaman. “Dan tidak pula mereka merasa bersedih,” atas apa yang telah mereka lalui, dikarenakan tidaklah berlalu dari mereka kecuali `amalan yang shoolih, sehingga dengan demikian tidak ada kekhawatiran dan tidak pula mereka bersedih, telah ditetapkan bagi mereka keamanan, kebahagian dan kebaikan yang amat banyak untuk mereka, tidak ada yang mngetahuinya kecuali Allah Ta’aalaa.

Kemudian Allah `Azza wa Jallah menyebutkan sifat sifat mereka :

((الذين آمنوا)


Yaitu orang-orang yang beriman,” dengan Allah Ta`aalaa, malaikat malaikat-Nya, kitab kitabNya, para rasul-Nya, hari kiamat, taqdir yang baik maupun buruk, dan mereka buktikan keimanan mereka tadi dengan melakukan ketaqwaan kepada Allah Jalla wa `Alaa dengan cara melaksanakan segala perintah Nya serta mejauhi segala bentuk larangan-Nya.

Maka setiap orang yang beriman lagi bertaqwa, dia adalah wali Allah Subhaana wa Ta`aalaa.

((لهم البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة))


Bagi mereka berita gembira didalam kehidupan dunia dan akhirat.”

Adapun khabar gembira didunia yaitu pujian yang baik, dan kasih sayang dihati hati orang yang beriman, dan mimpi-mimpi yang baik, dan apa-apa yang dilihat oleh hamba tersebut bentuk kelembutan Allah dengannya, serta Allah mudahkan baginya untuk melakukan amalan dan akhlak yang baik, dan juga Allah palingkan darinya akhlak-akhlak yang jelek, dan apapun diakhirat maka khabar gembira yang paling pertama didapat ketika Allah mencabut nyawa mereka, sebagaimana Allah berfirman :

إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقامو تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون


Artinya : “Sesungguhnya orang orang yang mengatakan “Rab kami adalah Allah; “kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan :” Janganlah kamu merasa takut dan jangan pula bersedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu.” Fushilat : ( 30).

Di dalam kubur mereka mendapat keridhoaan Allah dan kenikmatan tinggal didalamnya.

Diakhirat mendapatkan kesempurnaan khabar gembira tersebut, dimana Allah Ta`aalaa akan memasukannya kedalam Jannatun na`iim dan diselamatkan dari pada adzab yang pedih.

((لا تبديل لكلمات الله))


Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah,” bahkan apa yang dijanjikan Allah Tabaaraka wa Ta`aalaa pasti benar, tidak akan pernah berubah, tidak akan berganti, sebab Allah Jalla wa `Alaa Maha Benar atas apa yang diucapkan-Nya, yang seorangpun tidak akan pernah mampu untuk menyelisihi apa yang telah ditetapkan-Nya.

((تلك هو الفوز العظيم))


Yang demikian itu adalah kemenangan yang benar,” sebab terkandung di dalamnya keselamatan dari setiap malapetaka, dan memperoleh segala keinginan yang dicintainya, inilah kemenangan yang hanya diharapkan oleh orang orang beriman lagi bertaqwa tidak ada yang lain mereka harapkan.

Sumber: Tafsiir “Taisiiril Kariimir Rahmaan fii Tafsiir Kalaamil Mannaan”, hal. 324, cetakan pertama 1999M/1420-Muassasatur Risaalah Beirut Lebanon.

No comments: