Thursday, September 3, 2009

Sufi Book : al-Manhaj al-Sawi Syarh Ushul Thariqah al-Saadah Aal Ba’Alawi

Data ringkas kitab
Judul kitab:
al-Manhaj al-Sawi Syarh Ushul Thariqah al-Saadah Aal Ba’Alawi
المنهج السوي شرح أصول طريقة السادة آل باعلوي

Kategori: Tasawuf
Pengarang: al-‘Allaamah al-Muhaqqiq al-Da’ie ilaLlah al-Habib Zein bin Ibrahim bin Sumaith
Jumlah halaman: 775 halaman termasuk 15 halaman untuk daftar isi.
Penerbit: Dar al-Ilm wa al-Da’wah, al-Jumhuriyyah al-Yamaniyah, Tarim, Hadhramaut
Tahun Penerbitan: 1426H/2005M (cetakan pertama); 1429H/2008M (cetakan kedua) Size kitab: 17cm x 25cm

Kitab ini adalah sebuah kitab tasawwuf yang dikarang oleh al-'Allaamah al-Muhaqqiq al-Faqih al-'Abid al-Zahid al-Murabbi al-Da`ie ila Allah al-Sayyid al-Habib Zein bin Ibrahim bin Zain bin Muhammad bin Zain bin ‘Abdurrahman bin Ahmad bin ‘Abdurrahman bin 'Ali bin Saalim bin ‘Abdillah bin Muhammad Sumaith bin ‘Ali bin ‘Abdurrahman bin Ahmad bin ‘Alawi bin Ahmad bin ‘Abdurrahman bin ‘Alawi ('ammul Faqih).

Kitab berbahasa 'arab setebal 775 halaman ini menerangkan dengan terperinci mengenai 5 usul yang menjadi asas bagi jalan para saadah Bani ‘Alawi (Thoriqah Bani ‘Alawi) yaitu:-
Ilmu;
‘Amal;
Wara`;

Khauf dan
Ikhlas.

Sebuah kitab yang sangat baik untuk dibaca terutamanya bagi yang ingin mengetahui perjalanan para saadah Ba’Alawi. Membaca kitab ini seumpama membaca ratusan kitab lain. Terlalu banyak permata ilmu yang terdapat didalam kitab ini.

Sumber: Al fansuri

No comments: