Monday, June 24, 2013

Rumi: Rasa Sakit: Menyiapkan Hati

Ketika rasa-sakit memasuki hati,
dan menyergap rasa senangmu,
ketahuilah, ia sedang menyiapkan
jalan bagi datangnya kebahagiaan.

Cepat sekali rasa sakit menyapu bersih
semua rasa lainnya,
mengusir mereka keluar dari ruang hati;
hingga tiba saat bahagia mendatangimu
dari Sumber Kebaikan.

Ia merontokkan semua daun layu
dari cabang-ranting hati,
agar daun segar dapat tumbuh.

Ia mencabut akar tua kesenangan,
sehingga keriangan yang baru
dapat berkunjung dari ke-Tiada-an.

Rasa sakit di hati membongkar
akar kesenangan yang lapuk dan busuk,
sehingga tiada kepalsuan tersembunyi.

Rasa sakit mencuci bersih hatimu,
agar hal yang lebih baik dapat hadir
menggantikannya.

Sumber:
Rumi: Matsnavi V 3678 - 3683.
Terjemahan ke Bahasa Inggris oleh William C. Chittick
Dalam The Sufi Path of Love - The Spiritual Teachings of Rumi, SUNY, Albany, 1983.
http://ngrumi.blogspot.com

No comments: