Thursday, June 2, 2011

Sufi Road : Doa Rajab

Ini adalah doa untuk bulan suci Rajab, dibaca 3 kali sehari sebagaimana yang
diwasiatkan oleh Maulana Syaikh Muhammad Nazhim. Al Haqqani’
Doa tersebut adalah:


Bismillah ir-Rahman ir-Rahiim
Allaahumma innii astaghfiruka min kulli maa tubtu lahu ilayka tsumma 'udtu
fiih. wa astaghfiruka min kulli maa 'aradtu bihi wajhika wa-khaalatanii fiihi
maa laysa fiihi ridaak. wa astaghfiruk li-ni`am allatii taqawwaytu biha `ala
ma`asiiyatik. wa astaghfiruka min aadz-dzunub allatii laa ya`lamahu ghayruka wa
laa yattali`u `alayha ahadun siwaak wa laa yasa`uha illa rahmatika wa la tunjii
minha illa maghfiratuka wa hilmuka. laa ilaha illa-Anta, subhaanaka innii kuntu min adz-dzaalimiin.

Allaahumma innii astaghfiruka min kulli dzulmin dzalamtu bihi `ibadaka. Fa
ayyaama `abdin min `ibaadik aw `amatin min 'imaa'ika dzalamtu fii badanihi aw
`irdihi aw maalih fa `atihi min khazaa'inik allatii laa tanqus. Wa as'aluka an
tukrimanii bi-rahmatika allatii wasi`at kulla syay wa laa t`uhiinanii min `adaabik wa ta`tiiayanii maa as'aluka fa-innii haqiiqun bi-rahmatik ya arham ar-Raahimiin. wa shalla-Allahu
`alaa Sayyidinaa Muhammadin wa `alaa aalihi wa sahbihi ajma`iin. wa laa hawla
wa laa quwatta illa billah il-`Alii ul-'Aazhiim

Artinya
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
Ya Allah , Aku memohon ampun kepada-Mu atas segala kesalahan yang telah
kulakukan. Dan aku memohon ampun kepada-Mu atas segala hal dariku yang tidak
Kau sukai dan segala hal yang berhubungan denganku yang tidak Kau ridhai. Dan
aku memohon ampun kepada-Mu atas nikmat yang telah kugunakan untuk menambah
ketidakpatuhanku terhadap-Mu. Dan aku memohon ampun atas segala dosa yang tiada
seorang pun tahu kecuali Engkau dan tiada seorang pun yang melihat kecuali
Engkau dan tiada yang mencakupi kecuali rahmat-Mu dan tiada yang mengantarkan
kecuali ampunan-Mu dan rahmat-Mu. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Maha
Suci Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zhalim!

Ya Allah , aku memohon ampun kepada-Mu atas ketidakadilan yang kulakukan
terhadap hamba-hamba-Mu baik laki-laki maupun perempuan yang telah kusakiti
baik fisiknya maupun martabatnya atau dalam kepunyaan mereka yang telah Kau
berikan dengan karunia-Mu yang tak kurang sedikit pun. Aku memohon kepada-Mu,
anugerahkanlah aku dengan rahmat-Mu yang mencakup segalanya. Janganlah Engkau
rendahkan aku dengan hukuman-Mu tetapi berilah apa yang kuminta kepada-Mu,
sebab aku sangat memerlukan rahmat-Mu, Ya Allah Engkau Maha Penyayang di antara
semua penyayang. Semoga Allah melimpahkan berkah kepada Nabi Muhammad dan
seluruh pengikutnya. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Yang Maha
tinggi dan Maha Agung. Berkah dan kedamaian semoga dilimpahkan kepada Sayyidina
Muhammad, keluarga dan seluruh pengikutnya.

No comments: